IoTFeds

Κατανεμημένες Αγορές Δεδομένων για ΙοΤ Ομοσπονδίες

Σχετικα με το εργο

Σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως πάνω από 400 εταιρίες που προσφέρουν πλατφόρμες ΙοΤ και περίπου 7 δις διασυνδεδεμένες συσκευές IoT. Η ανάγκη για οριζόντιες λύσεις πάνω από πολλαπλές πλατφόρμες ΙοΤ και διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, καθιστά την διαλειτουργικότητα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του ΙοΤ, μαζί με την ασφάλεια. Πέραν της διαλειτουργικότητας, οι έξυπνες συσκευές έχουν ανάγκη για άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς τη συνεχή επέμβαση του τελικού χρήστη. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών ΙοΤ συμβαίνει ήδη, αλλά οξύνεται η ανάγκη για καταγραφή των συναλλαγών αυτών. Στην εποχή της ψηφιακής αγοράς, οι συναλλαγές δεδομένων μεταξύ συσκευών πρέπει να καταγράφονται, να εξουσιοδοτούνται και να χρεώνονται. Τέλος, οι υψηλοί φραγμοί εισόδου στην αγορά ΙοΤ, αποθαρρύνουν μικρές και νεοφυείς εταιρίες με καινοτόμες ιδέες να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο IoTFeds βασιζόμενο στην προσέγγιση της διαλειτουργικότητας μέσω Ομοσπονδιών ΙοΤ έχει στόχο την υλοποίηση μιας κατανεμημένης αγοράς δεδομένων IoT μεταξύ των ομόσπονδων μελών.

Σκοπος το Εργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ενδιάμεσου λογισμικού Ανοιχτής Πηγής που επιτρέπει σε παρόχους πλατφορμών ΙοΤ να εγκαθιδρύσουν Ομοσπονδίες ΙοΤ και να λειτουργήσουν μια κατανεμημένη μικροαγορά ΙοΤ, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής οντότητας. To έργο έχει ως εκκίνηση το ενδιάμεσο λογισμικό Ανοιχτής Πηγής για διαλειτουργικότητα ΙοΤ που έχει ήδη αναπτύξει το Η2020 έργο symbIoTe (www.symbiote-h2020.eu) και χρησιμοποιεί την Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (Blockchain) για την ενσωμάτωση των λειτουργιών της κατανεμημένης αγοράς ΙοΤ. Το έργο θα επικυρώσει τις υλοποιημένες λειτουργίες μέσω μιας πιλοτικής εφαρμογής στον τομέα της Έξυπνης Πόλης. Οι αναμενόμενες λειτουργίες του νέου ενδιάμεσου λογισμικού για ΙοΤ πλατφόρμες, και κατ’ επέκταση οι στόχοι του έργου σε διάφορους άξονες είναι:

1

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμών για την διαχείριση της Ομοσπονδίας ΙοΤ
- εγκαθίδρυση ομοσπονδίας,
- συμμετοχή μελών,
- διαλειτουργικότητα ΙοΤ,
- κατανεμημένη διαφήμιση και ανακάλυψη πόρων ΙοΤ,
- ενιαία και ασφαλή διεπαφή για την πρόσβαση σε πόρους ΙοΤ,
- μηχανισμούς φήμης και εμπιστοσύνης για την εύρυθμη λειτουργία της ομοσπονδίας.

2

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμών για την λειτουργία της αγοράς ΙοΤ
- καταγραφή πρόσβασης και χρήσης των ομόσπονδων πόρων ΙοΤ,
- ανάθεση τιμών και πολιτικών χρέωσης σε ΙοΤ πόρους και δεδομένα,
- χρέωση χρήσης πόρων και δεδομένων ΙοΤ,
- εκκαθάριση της ομόσπονδης αγοράς,
- διαμοιρασμός της παραγόμενης αξίας μεταξύ των ομόσπονδων μελών.

Πλανο του Εργου

Παραδοτέο Leader Τίτλος Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 Jun22 Jul22 Aug22 Sep22 Oct22 Nov22 Dec22 Jan23 Feb23 Mar23 Apr23 May23 Jun23 Jul23 Aug23 Sep23 Oct23 Nov23
EE1 ICOM Απαιτήσεις, Αρχιτεκτονική και Ολοκλήρωση Συστήματος
Δ1.1 ΟΠΑ Επιχειρηματικά Μοντέλα και Σενάρια Χρήσης Π1.1
Δ1.2 TERRACOM Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Π1.2
Δ1.3 EKETA Αρχιτεκτονική Συστήματος και Τεχνολογίες Π1.3
Δ1.4 ICOM Δοκιμή και Ολοκλήρωση Πρωτοτύπου Π1.4 Π1.5
EE2 EKETA Ομοσπονδίες ΙοΤ και Διαλειτουργικότητα
Δ2.1 ICOM Διαχείρισης Ομοσπονδιών ΙοΤ Π2.1
Δ2.2 ICOM Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα Πλατφορμών ΙοΤ
Δ2.3 EKETA Διαφήμιση και Ανακάλυψη Ομοσπονδών Πόρων ΙοΤ
Δ2.4 ΕΚΕΤΑ Ασφαλής Πρόσβαση σε Πόρους ΙοΤ Π2.2
Δ2.5 ΟΠΑ Μηχανισμοί Φήμης και Εμπιστοσύνης Π2.3
EE3 ΟΠΑ Ομόσπονδη Αγορά ΙοΤ
Δ3.1 ΕΚΕΤΑ Καταγραφή και Έλεγχος Συναλλαγών Π3.1
Δ3.2 ΟΠΑ Ανάθεση τιμών και Πολιτικών Χρέωσης
Δ3.3 ICOM Εναλλακτικός Μηχανισμός Ανταλλαγής Πόρων ΙοΤ
Δ3.4 ΟΠΑ Εφαρμογή Χρεώσεων και Εκκαθάριση Αγοράς Π3.2
EE4 TERRACOM Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση Συστήματος
Δ4.1 EKETA Υλοποίηση Δοκιμαστικής Εφαρμογής ΙοΤ
Δ4.2 ICOM Προετοιμασία Περιβάλλοντος Πιλοτικής Εφαρμογής Π4.1
Δ4.3 TERRACOM Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος
Δ4.4 ΟΠΑ Πλάνο Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Π4.2, Π4.3

Φορεις του εργου

intracom-telecom logo intracom-telecom logo
intracom-telecom logo intracom-telecom logo

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (ICOM)

Η INTRACOM TELECOM αποτελεί ένα διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής με τις δραστηριότητές της να επικεντρώνονται γεωγραφικά στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. ...Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία 40 ετών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών υποστηρίζοντας περισσότερους από 100 μεγάλους πελάτες σε πάνω από 70 χώρες. Η INTRACOM TELECOM αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις και επαγγελματικές υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους τομείς: α) Ασύρματη Πρόσβαση κ Μετάδοση, β) Τηλεπικοινωνιακό Λογισμικό, γ) Υπηρεσίες ICT κ Λύσεις Έξυπνων Πόλεων, και δ) Λύσεις Διαχείρισης Ενέργειας. Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής της εταιρείας είναι η αφοσίωση στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η δέσμευση για τεχνολογική καινοτομία.
Web: www.intracom-telecom.com


ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ συμμετάσχει σε αυτό το έργο μέσω της ερευνητικής ομάδας Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (Services Technologies and Economics – STEcon) του Τμήματος Πληροφορικής. ...Η ομάδα STEcon αποτελείται από μέλη με πολύ-επιστημονικές (Multidisciplinary) γνώσεις, οι οποίες ειδικεύονται στον συνδυασμό τεχνολογιών, πληροφορικής και οικονομικών. Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα αναλύει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, αναπτύσσει και αξιολογεί: οικονομικούς μηχανισμούς (όπως σχήματα τιμολόγησης, συμβόλαια υπηρεσιών, δημοπρασίες, κ.α.), μηχανισμούς που βασίζονται σε κίνητρα (όπως μηχανισμοί διαμόρφωσης και αξιοποίησης φήμης, gamification κ.α.), καθώς και επιχειρηματικά υποδείγματα οικονομικής βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων για την αποδοτική διαχείριση πόρων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως το Ίντερνετ των Πραγμάτων - Internet of Things (IoT), τα δίκτυα νέας γενεάς (5G/6G), τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα (smart grids), η υπολογιστική νέφους (cloud computing), τα Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN) και οι συνεργατικές οικονομίες (sharing economies). Στην έρευνα που εκπονείται στα ανωτέρω θέματα σημαντική έμφαση δίνεται και στην αξιολόγηση τέτοιων οικονομικών μηχανισμών (τόσο θεωρητικά όσο και μέσω προσομοιώσεων) καθώς και στα δεδομένα και στις νέες τεχνολογίες (όπως blockchains κτλ.) και που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική υλοποίηση τους σε πραγματικά συστήματα.
Web: www.stecon.cs.aueb.gr


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ)

Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. ...Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση Ενέργειας Κτιρίων και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ. έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 525 ερευνητικά έργα (304 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, 87 από εθνικά Ελληνικά Προγράμματα, 8 Intereg, 126 Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα), με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 135 εκ. € και έχει διοργανώσει 15 συνέδρια. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του ΙΠΤΗΛ περιλαμβάνει περισσότερες από 330 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 780 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 100 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει αναφερθεί περισσότερες από 7.500 φορές.
Web: www.certh.gr


TERRACOM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ (TERRACOM)

Η Terracom Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και τηλεπικοινωνιών. Σήμερα αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες Πληροφορικής στην ελληνική περιφέρεια κατέχοντας υψηλή τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη σε ...παγκόσμιο επίπεδο καινοτομία. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή λύσεων τεχνολογίας κορυφαίας ποιότητας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η εταιρεία έχει εμπορική παρουσία σε 88 χώρες με πάνω από 1100 οργανισμούς και εταιρείες στο πελατολόγιό της. Επίσης, για την ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορικού της αποτυπώματος έχει εγκαθιδρύσει ένα δίκτυο συνεργατών σε 28 χώρες. Παράλληλα, η Terracom συμμετέχει κάθε χρόνο σε συνέδρια και εκθέσεις διεθνώς. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή δραστηριότητα στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης μέσα από τη συμμετοχή της τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο ερευνητικά όσο και εμπορικά στον τομέα του IoT, ενώ έχει συμμετάσχει και εκτελέσει με επιτυχία τρία ευρωπαϊκά IoT Open Calls. Η εταιρεία έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί με πολλές διακρίσεις και βραβεία παγκοσμίως. Η Terracom είναι ιδρυτικό μέλος του cluster καινοτομίας και τεχνολογίας Innovation Greece. Από το 2019 έχει συνάψει επενδυτική συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τον επενδυτικό οίκο Brookstreet Equity Partners (Brookstreet).
Web: www.terracom.gr


ΠΗΓΕΣ

Παραδοτεα

Παραδοτέο Τίτλος
EE1 Απαιτήσεις, Αρχιτεκτονική και Ολοκλήρωση Συστήματος
Π1.1 Περιγραφή Επιχειρηματικών Μοντέλων και Σεναρίου Χρήσης (M6)
Π1.2 Απαιτήσεις Συστήματος και Ενδιάμεση Αρχιτεκτονική Συστήματος (M8)
Π1.3 Τελική Αρχιτεκτονική Συστήματος και Επιλεγμένες Τεχνολογίες (M12)
Π1.4 Ενδιάμεση Έκδοση Ολοκληρωμένου Συστήματος (M17)
Π1.5 Τελική Έκδοση Ολοκληρωμένου Συστήματος (M25)
EE2 Ομοσπονδίες ΙοΤ και Διαλειτουργικότητα
Π2.1 Αναφορά Μηχανισμών Διαχείρισης Ομοσπονδιών ΙοΤ και Σημασιολογικής Διαλειτουργικότητας (M13)
Π2.2 Αναφορά Μηχανισμών Διαφήμισης, Ανακάλυψης και Ασφαλούς Πρόσβασης σε Πόρους ΙοΤ (M18)
Π2.3 Αναφορά Μηχανισμών Φήμης και Εμπιστοσύνης (M20)
EE3 Ομόσπονδη Αγορά ΙοΤ
Π3.1 Αναφορά Μηχανισμών Καταγραφής και Ελέγχου Συναλλαγών (M19)
Π3.2 Αναφορά Μηχανισμών Αγοράς ΙοΤ (M25)
EE4 Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση Συστήματος (M26)
Π4.2 Αναφορά Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (M30)
Π4.3 Πλάνο Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων (M30)

Δημοσιευσεις

Νεα

Δια ζώσης συνάντηση IoTFeds - 3/5/2023

project meeting at intracom-telecom HQ

Δια ζώσης συνάντηση της ομάδας του IoTFeds πραγματοποιήθηκε στις 3 Μάιου 2023 στις εγκαταστάσεις της INTRACOM TELECOM στην Παιανία, η οποία συντονίζει το έργο. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι νέοι μηχανισμοί ομόσπονδης ΙοΤ αγοράς και η υλοποίηση τους στην IoTFeds πλατφόρμα, η ενότητα εργασίας ...των οποίων κατευθύνεται από την ερευνητική ομάδα Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, αναλύθηκε ο σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής Έξυπνης Πόλης καθώς και η υλοποίηση του σεναρίου για την αξιολόγηση του τελικού πρωτοτύπου. Η εφαρμογή θα βασιστεί στη χρήση ενοποιημένων ροών δεδομένων που συλλέγονται μέσα από την ομόσπονδη αγορά IoTFeds και αφορούν δεδομένα έξυπνης στάθμευσης, μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα κυκλοφοριακής κίνησης που παρέχονται από τις ΙοΤ πλατφόρμες uiTOP, Smart Environment και Spotypal/Zastel των αντίστοιχων φορέων του έργου Intracom Telecom, EKETA/ΙΠΤΗΛ και TERRACOM.

Επικοινωνια

Συντονιστης του Εργου

Ηλια Πιετρη

Επιστημονικος Υπευθυνος Εργου

Γεωργιος Σταμουλης